THAO LAO & GG: 1 BÀN 1 CHỖ NGỒI VÀ 1 GHẾ

Kích thước:

Mô tả

1. Cỡ số 1 - Mã số I/ 100-109

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng:26x26x23 cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

 • Bàn: Chiều cao,sâu rộng:45x45x60 cm, hiệu số  chiều cao bàn ghế 19cm. Khung gỗ thao lao, chân bàn 40x40mm, diềm 45x25mm; mặt bàn bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

2. Cỡ số II - Mã số II/110-119

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :28x27x25 cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :48x45x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 20cm. Khung gỗ thao lao, chân bàn 40x40mm, diềm 45x25mm; mặt bàn bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

3. Cỡ số III - Mã số III/ 120-129

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :30x29x27 cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :51x45x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 21cm. Khung gỗ thao lao, chân bàn 40x40mm, diềm 45x25mm; mặt bàn bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

4. Cỡ số IV - Mã số IV/ 130-144

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :34x33x31 cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :57x50x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 23cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

5. Cỡ số V - Mã số V/145-159

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :37x36x34 cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :63x50x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 26cm. Khung gỗ thao lao, chân bàn 40x40mm, diềm 45x25mm; mặt bàn bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

6. Cỡ số VI - Mã số VI/160-175

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :41x40x36 cm. Khung gỗ thao lao, chân ghế trước 30x40mm, chân sau 30x50m, diềm 15x25mm; mặt ghế bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :69x50x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 28cm. Khung gỗ thao lao, chân bàn 40x40mm, diềm 45x25mm; mặt bàn bằng gỗ cao su ghép dày 15mm. Hoàn thiện sơn PU 3 lớp

* Sản phẩm Bàn ghế theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ và Bộ y tế ban hành

Sản phẩm liên quan

 BẢNG TỪ XANH TH, THCS, THPT BẢNG TỪ XANH TH, THCS, THPT
Liên hệ
 BIẾN THẾ NGUỒN BIẾN THẾ NGUỒN
Liên hệ
 GHẾ XẾP CHO HỌC SINH GHẾ XẾP CHO HỌC SINH
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU
Liên hệ
 THAO LAO & GG: 1 BÀN 1 CHỖ NGỒI VÀ 1 GHẾ