Bộ GD&ĐT lưu ý phát triển đội ngũ giáo viên trung học năm 2023-2024

Bộ GD&ĐT lưu ý phát triển đội ngũ giáo viên trung học năm 2023-2024

GD&TĐ - Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được Bộ GD&ĐT lưu ý trong hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024.

Giáo viên Trường THPT Công nghiệp (Hòa Bình) trong giờ dạy Toán.
Giáo viên Trường THPT Công nghiệp (Hòa Bình) trong giờ dạy Toán.

Theo đó, với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trung học theo tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng GD&ĐT; tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT; chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng.

Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu; nhất là giáo viên các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung giáo viên cấp THCS và cấp THPT theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường THPT trực thuộc chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhất là giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Đồng thời, tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên theo môn học để tổ chức dạy học các môn học trong Chương trình.

Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, hoạt động giáo dục. Phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng/trực tiếp, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường. Gắn nội dung tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 với nội dung bồi dưỡng thường xuyên và nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường.

Chủ động phối hợp với các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cho địa phương nhất là giáo viên các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tâm lý cho học sinh trung học.

Nguồn: giaoducthoidai

← Bài trước Bài sau →